NILSONS REVISJONSKONTOR AS


Adresse:

Postboks 117, 2882 DOKKA


Besøksadresse:

Storgata 69, 2870 Dokka


Telefon: 61 11 25 70
Fax: 61 11 19 74
Epost: steinar@nilsonsrevisjon.no


Org.Nr: 988913081